Med anledning av Covid -19

 28 mars 2020

Hej!

Ridskolan fortsätter sin verksamhet enligt ordinarie schema men med anledning av det politiska beslut som nyligen fattats har Farsta Ridskola bestämt att from söndag 29/3 stänga ridskolan som fritidsgård. Det innebär att ridande elever bara får vistas i stallet på de dagar ens ridning äger rum och då endast i samband med ridpasset. Rent praktiskt innebär det att man är välkommen en halvtimme innan sin ridtid för att hinna förbereda sin häst inför lektionen. Efter avslutat ridpass, när man tagit hand om sin häst åker eleven direkt hem. Vuxna får självfallet följa med sina barn till stallet om så behövs.

För att minska risken för ökad spridning vill ridskolan fortsatt uppmana elever, föräldrar och anhöriga som vistats utomlands att ni inte ska inte ska besöka  stallet under en karantänperiod om 14 dagar från det man kommit hem.

Följande riktlinjer gäller för den närmaste tiden:

  • God handhygien är viktig.

  • Nys och hosta i armvecket.

  • Ta inte i hand eller krama varandra.

  • Försök hålla avstånd till varandra.

  • Om någon verkar hängig eller är sjuk så be honom/henne att gå hem.

  • Personal har rätt att skicka hem den som verkar hängig.

  • Om du har haft Covid -19 uppmanas du att ta kontakt med ridskolan innan du kommer till oss igen.

Genom att vi alla tillsammans tar ansvar så hoppas vi kunna minska en snabb smittspridning. Dela vänligen informationen. Stort tack för hjälpen och för visat hänsynstagande.

Bästa hälsningar, Farsta ridskola

 

08-604 22 40 eller 079-100 88 15

©2020 av Farsta Ridskola.