top of page
IMG_0730[1].JPG

VANLIGA FRÅGOR

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor.

Hur lång väntetid kan det vara innan man får en plats i en grupp?

Vi brukar säga mellan ett 1/2 - 1 1/2 år beroende på vilken grupp man söker sig till och hur flexibel man är.  För vuxna och barn utan erfarenhet är köerna normalt lite längre.

Hur anmäler jag mig till ridskolans ridning? 

Du skapar ett elevkonto här på hemsidan via ridskolans digitala verktyg som heter Hippocrates. Genom kontot ställer du dig sedan på kö, Det är kostnadsfritt att stå på kö men du behöver uppdatera din köplats regelbundet. 

Vilken utrustning behövs för att börja rida?

När man börjar rida behöver man inledningsvis inte köpa på sig en stor ridsportgarderob. Det räcker med att ha oömma, bekväma kläder och en lite kraftigare sko/känga med klack. Hjälm finns att låna på ridskolan. Om du ändå väljer att investera i en hjälm så är det viktigt att inte köpa begagnat då plasten i hjälmarna är färskvara. Det som istället kan vara bra att införskaffa är ett par bra ridhandskar. På vintern är det bra att klä sig varmt då vi inte har några uppvärmda ridhus.

Hur ska man tänka kring skyddsväst?

Ridskolan ställer inga krav på att elev ska bära skyddsväst förrän man börjar träna i hoppgrupp och börjar tävla hoppning. Vill man ändå bära skyddväst går det självklart bra men det är viktigt att den är rätt utprovad så den är bekväm att rida med samt att den inte åsamkar skada vid eventuell avramling. Ridskolan lånar inte ut skyddsvästar.

Hur vet jag vilken nivå jag ska anmäla till?

Om man är nybörjare och inte har någon tidigare erfarenhet ställer man sig i nybörjarkö. Vi har en kö för vuxna och en kö för barn och ungdomar. Finns tidigare riderfarenhet tittar man på vår nivåbeskrivning som finns att hitta här på hemsidan och där ser du vilken nivå man närmst identifierar sig med. Mejla din nivå tillsammans med en kort erfarenhetsbeskrivning till ridskolan så registrerar vi den i ditt elevkort. Därefter kan du ställa dig på kö till olika grupper på just din nivå. När du blir erbjuden en plats börjar vi alltid med att boka in ett provridningstillfälle, dels så vi kan säkerställa så nivån är rätt för dig men även för att du ska få en chans att bilda dig en uppfattning om ridskolan.

Erbjuder ni delbetalning av ridavgiften?

Praxis är att man förskottsbetalar sin ridavgift. Om man behöver delbetala finns det möjlighet att att dela upp ridavgiften på 3 delbetalningar efter överenskommelse med ridskolan. För varje delfaktura tillkommer då en administrativ avgift om 100 kr/ faktura.

Är ridningen berättigad för friskvård?

Ja, ridningen omfattas av friskvårdsbidraget. När du betalt din ridavgift kan du själv hämta ut ditt friskvårdskvitto i din elevportal under fliken "Ekonomi"

Jag ska provrida i en grupp - hur gör jag?

När man blivit erbjuden ett provridningstillfälle, är det för att ridskolan vill säkerställa så nivån är rätt men också för dig en chans att bilda dig en uppfattning om vår verksamhet innan du slutligen tackar ja till ett ridabonnemang. När du kommer till ridskolan söker du upp ridskolans personal för att få en kort introduktion så du hittar rätt. Efter lektionen tar du en snabb dialog med ridläraren om hur passet gått. Därefter kontaktar du ridskolan igen över mejl och så stämmer vi av hur vi går vidare.

Vad har ni för typ av hästar på ridskolan?

Ridskolan har ett brett spann av hästar allt från mindre ponnyer till större halvblodshästar som är noggrant selekterade selekterade för att passa i den här typen av verksamhet. Ridskolan fokuserar mycket på hästvälfärden vilket innebär att det är en självklarhet att hästens naturliga behov uppfylls så att den mår bra mentalt och fysiskt. Hästarna bor i luftiga stallar, har tillgång till daglig utevistelse​ och social kontakt. Utöver det erbjuds hästarna en balanserad foderstat samt att ridskolan har nära samarbete med hovslagare och veterinär. Sommartid får  hästarna naturligtvis en välbehövlig ledighet på sommarbete.

Får man lämna ersättare till sitt ridpass?

Ja, man kan lämna ersättare men det är ett par saker man behöver vara uppmärksam på.

  • Ersättare måste meddelas senast samma dag före kl. 9:00 vardagar. De elever som rider lördag/söndag och morgontid vardag måste meddela ersättare senast kl. 18:00 kvällen före.

  • Det är endast tillåtet att överlåta sitt ridpass till elev som har fast plats i en ridgrupp på ridskolan under pågående termin.

  • Ersättaren ska ha samma nivåklassning eller högre, vara av samma längd/vikt och kunna rida de hästar som den ersatta ryttaren normalt rider.

  • I juniora grupper får ersättaren max vara 20 år fyllda och i seniora grupper måste ersättaren vara 16 år fyllda.

  • Ersättare meddelas via elevportalen i Hippocrates Academy för att vara godkänd.

bottom of page