top of page
Covid_edited.png

UPPDATERAD INFORMATION GÄLLANDE
COVID -19 PÅ FARSTA RIDSKOLA

29 oktober 2020

Idag har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om skärpta allmänna råd för Stockholms län, gällande idrottsträningar. Beslutet hade kunnat få konsekvenser för ridskolans verksamhet. Dock har Svenska Ridsportförbundet meddelat att man gjort bedömningen att ridskoleverksamhet och enskild träning fortsatt kan fortgå under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra.

Därför är det viktigt att vi hjälps åt för att förhindra fortsatt smittspridning och högst angeläget att följa

Farsta ridskolans riktlinjer.

Ridande elever bara får vistas i stallet på de dagar ens ridning äger rum och då endast i samband med ridpasset. Rent praktiskt innebär det att man är välkommen en halvtimme innan sin ridtid för att hinna förbereda sin häst inför lektionen. Efter avslutat ridpass, när man tagit hand om sin häst åker eleven direkt hem. En vuxen får självfallet följa med sitt barn till stallet om så behövs. Småsyskon undanbedes. Det för att minimera antalet besökare på anläggningen.

All fritidsverksamhet på ridskolan är tillsvidare stängd.

Max 1 person i sadelkammaren åt gången. Vänta på din tur.

Rid med handskar.

Byt om hemma.

Endast föräldrar till barn som rider får vistas på läktaren. Håll avstånd.

God handhygien är viktig. Tvätta händerna ofta.

Nys och hosta i armvecket.

Känner du dig minsta lilla hängig – stanna hemma.

Ta inte i hand eller krama varandra.

Håll avstånd till varandra.

Om någon verkar hängig eller är sjuk så be hen att gå hem.

Personal har rätt att skicka hem den som verkar hängig.

Vistas inte på ridskolan om du inte ska rida – personal kommer be dig att lämna anläggningen.

 Genom att vi alla tillsammans tar ansvar så hoppas vi kunna minska en fortsatt smittspridning. Dela vänligen informationen. Stort tack för hjälpen och för visat hänsynstagande.

bottom of page